ATROSE BEHANDLING

Smerter i hofter eller knæ?

Individuelt træning- og behandlingsforløb til knæ og hofteatrose(slidgigt).

Atrose/slidgigt skal behandles med træning, uddannelse og vægttab som første valg.

Undersøgelse og individuel træning (inklusiv program): Kontakt

 

Smertelindring ved hjælp af træning

Træning som første behandling

Forskning viser at træning er den bedste behandling der findes til lette og moderate gener som følge af atrose. Træningen benyttes til at genvinde normal funktion og reducerer smerter. Træningen vil have fokus på neuromuskulær kontrol (teknik) og styrke og da træningen foregår individuelt vil du hele tiden være sikker på at øvelserne udføres korrekt.  Formålet er at optimere belastningsforholdene i leddet, og at gennemføre træningsøvelser med god kvalitet.

Hvad kan man gøre ved artrose?

Der findes på nuværende tidspunkt ingen pille, som kan forhindre, at artrose opstår, eller kan helbrede lidelsen. Behandlingen går ud på at formindske symptomer og forbedre funktionen i leddet ved bedre at forstå sygdommen, at træne for derefter at kunne være fysisk aktiv på et normalt niveau, og hvis der er behov for det, tabe sig.

Forløbet kan give dig følgende:

·       Forbedret funktion (gå lettere op ad trappen)

·       Nedsætte smerter

·       Undgå operation

·       Øget livskvalitet

Artrose er tidligere ofte blevet beskrevet som slitage. Dette er misvisende, idet brusken har behov for belastning for at nydannes, og eftersom en ubalance mellem opbygning og nedbrydning ikke behøver at skyldes nedslidning af leddet. Artrose kan derfor bedre betegnes som ledsvigt og behandles bedst ved træning.

Individuelt tilpasset behandling

Ved enkelte kan der være en samtidig dysfunktion i leddet som kan kræve manuel behandling. Da træningen foregår individuelt vil der være tid til at foretage behandling i forbindelse med træningen.

Forløb

Forløbet starter med konsulation hvor der undersøges og testes. Der gives løbende information og undervisning i atrose, symptomer, behandling, træning/fysisk aktivitet, hjælp til selvhjælp.

Få lige præcis de resultater, du ønsker

Træningen vil være funktionel og arbejde hen i mod at forbedre de funktioner som du ønsker at blive bedre til.

Undersøgelse og individuel træning (inklusiv program): Kontakt

Der findes god grund til at sige, at stærke muskler ændrer ledbelastningen. Ved at have veltrænede muskler kan de hjælpe med til at styre leddene til den position, som er den mest gunstige til den givne belastning. Dette kræver specifik træning i mange uger. Det er denne type af træning, som du har mulighed for at deltage i. Du får her et individualiseret program lavet af din fysioterapeut, som passer til dig og dine forudsætninger. Fysioterapeuten er senere med til at øge belastningen på en sikker måde, så at du bliver stærkere og klarer din dagligdag bedre og bedre.