Bevægelse i Folkeskolen

Det er ikke lige meget, hvad eleverne laver i løbet af de 45 minutters daglig motion og bevægelse, som folkeskolereformen fastsætter. Det er fx ikke nok at bede eleverne løbe to gange rundt om skolen eller lunte lidt i skolegården. Timing, intensitet og kvalificeret supervision er afgørende, hvis man skal opnå de ønskede effekter. Det fremgår af den nyeste forskning, at bevægelse med høj intensitet, som gennemføres umiddelbart efter en læringsaktivitet, giver en målbar effekt på indlæring efterfølgende. Intensiteten skal være så høj, at børnene får pulsen op og sved på panden. Samtidig skal aktiviteten tilrettelægges, så alle børn – uanset motoriske evner – kan deltage og den skal udfordre børnene kognitivt.

Motoriske vanskeligheder skaber dårligere forudsætninger for læring. Samtidig kan motoriske vanskeligheder være starten en negativ spiral. Mindre fysisk aktive børn risikerer nemlig at blive ekskluderet fra lege og andre fysiske aktiviteter, hvilket kan gå ud over deres sundhed, motoriske evner, trivsel og selvværd.

Jo tidligere, der sættes ind over for børn med motoriske vanskeligheder, jo bedre. Effekterne af at sætte ind med målrettede bevægelsesaktiviteter er nemlig størst på børnenes motorik og indlæring, når det sker i 0.-4. klassetrin.

Fysioterapeuter kan kvalificere de obligatoriske 45 minutters motion og bevægelse i folkeskolen. Derudover kan fysioterapeuter opspore børn med motoriske vanskeligheder og hjælpe dem ved at tilbyde organiserede og målrettede motorikforløb.

Det sundhedsfaglige perspektiv mangler på folkeskolerne i dag. Fysioterapeuter kan bidrage med sundhedsfaglige kompetencer og viden om kroppen samt om træning, bevægelse og bevægekvalitet. Et tættere samarbejde mellem lærere, pædagoger og fysioterapeuter vil løfte værdien af det aktuelle fokus på motion og bevægelse i folkeskolen samt sikre en kobling mellem bevægelse og motorik til kognitive udfordringer, læring og leg.

Ovenstående er fra: Fysioterapeuter kan kvalificere de obligatoriske 45 minutters motion og bevægelse i folkeskolen.

Behøver ikke at være dyrt

Det kalder på en overvejelse af, om det giver mening at efteruddanne lærerne til at stå for alt omkring de 45 minutter. Selv den bedste dansklærer ved ikke nødvendigvis noget om, hvordan man skaber kvalitet i børns bevægelse.

Hvis det skal batte noget, er det altså ikke nok at hoppe en tabel i skolegården. Der skal kvalitet og intensitet ind i minutterne. Børnene skal udfordres motorisk og konditionsmæssigt.

Det er naivt at tro, at det er noget, der kan løses med en uges efteruddannelse. Selvfølgelig skal lærerne efteruddannes, men der er også brug for at få fagpersoner med den nødvendige viden ind på skolerne. Det kunne for eksempel være fysioterapeuter eller andre, der har stor viden om bevægelse, motorisk udvikling og fysisk aktivitet. Det handler ikke om at overtage lærernes ansvar, men om at sikre, at de får den sparring, der kan sikre kvaliteten i de 45 minutter. Samtidig vil det betyde, at der er nogen på skolerne med blik for betydningen af fysisk aktivitet.

Det kan lyde dyrt, men det behøver det absolut ikke at være. På f.eks. Skolen ved Sundet på Amager er der nu tilknyttet en fysioterapeut 10 timer om ugen. Det lyder måske ikke af meget, men det at have en person med den nødvendige viden gør en stor forskel for både lærere og elever.

Der bliver talt meget om forebyggelse i disse tider. De 45 minutter er alle tiders mulighed for rent faktisk at fremme folkesundheden afgørende. Både her og nu i børnehøjde – og på længere sigt i hele samfundet. For børn med sunde motionsvaner, der har fået det fulde udbytte af undervisningen i folkeskolen, har de bedste forudsætninger for et langt, godt og sundt liv.

Fra: http://jyllandsposten.dk/debat/breve/ECE7963392/Bev%C3%A6gelse-i-skolen-holder-hjernen-v%C3%A5gen/

 

Jeg tilbyder workshops, temadage eller undervisning på time basis i bevægelse til folkeskolen.

Feedback fra Louise, idrætslærer, Nordagerskolen i Ringe:

“Grunden til at vi inviterede Thomas fra BetterMoveFys.dk ind, var for at giver eleverne en ny oplevelse. Tanken var også, at give dem lidt kropsbevidsthed. Både i forhold til dem selv, men også med fokus på samarbejde.
De har gennem forløbet, fået brugt deres kroppe, på nogle helt nye måder.
Mange af dem gav udtryk for, at de kunne mærke en ændring i deres mobilitets mønster. De kunne altså lige pludselig, komme ud i nogle positioner, som de ikke selv var klar over.
Og vigtigst af alt, de har fået en bevidsthed omkring hvordan de kan tilføre mere naturlig bevægelse i deres hverdag. Tusind tak for dit besøg, det var super fedt😁🙌🏻”

 

Kontakt mig for nærmere aftale

 

Læs mere:

https://fysio.dk/nyheder/2016/ny-rapport-fysisk-aktivitet-er-skolen-er-afgorende/

http://www.vidensraad.dk/content/fysisk-aktivitet 

https://fysio.dk/globalassets/documents/nyheder/drengene_har_det_svaerest_ann_2016.pdf