Ido Portal Træning – Movement Culture | Bevægelsesperspektiv og Inspiration

Ido har givet mig nye perspektiver og han er en kæmpe inspirationskilde. Selvom jeg aldrig har været under hans vinger eller modtaget direkte instruktioner fra ham har han haft sin indflydelse på mine tanker, den viden jeg opsøger og min bevægelsespraksis. Hør hans tanker om Human Movement, vigtigheden af bevægelse og bevægelsesperspektivet.